De merken en beeldmerken op deze site zijn geregistreerd en vallen onder © copyright. De afbeeldingen op deze site vallen onder auteursrecht en mogen alleen worden gebruikt in combinatie met het merk Poirier om het merk Poirier of de Poirier submerken te promoten. Afbeeldingen zijn uitsluitend te gebruiken voor marketingdoeleinden en mogen niet worden gebruikt voor online verkoop of andere doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Poirier.